GỬI BÀI DỰ THI

HÀNH TINH “TÀI LẺ”
Thử thách
“Be Cool - Back to School”

Cách chơi: Sáng tạo từ những đồ dùng học tập nhỏ nhất (dán sticker vào hộp bút, tự vẽ túi, đựng sách vở bằng những vật dụng “lầy lội” thay vì balo…)

Dung lượng tối đa 10mb