GỬI BÀI DỰ THI

HÀNH TINH
"THANH XUÂN KHÔNG PHÍ”

Dung lượng tối đa 10mb
Bạn hãy
- Khoe giao dịch đầu tiên của bạn trên TNEX.
- Chụp ảnh selfie với chiếc thẻ xanh của TNEX.
- Chụp lại màn hình bạn tham gia vào
“Vòng tròn chất chill” trên app TNEX.