Gà không xương mật ong kể ra có tí cơm thì chén vội 3 bát