Gà rán ốc quế , nui phomai ốc quế nhìn thôi lại thấy thèm rồi