Trong cuộc đời của mỗi con người, luôn có những kỉ niệm buồn vui, nhưng thật tuyệt vời khi bên cạnh chúng ta luôn có những người bạn biết lắng nghe và chia sẻ mọi thứ..chính điều đó là động lực và cũng là sức mạnh giúp mỗi người trong chúng ta biết quí trọng cuộc sống và những người xung quanh mình.