Bánh tráng trộn sao có thể thiếu được trong list ăn vặt trước trường.