"Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt, mà vơi nửa cũng chẳng sao.
Sinh viên ăn uống thích nhất ngồi tụ họp cùng bạn bè với những trà sữa sau những giờ học căng thẳng.
Trò chuyện, chuyện đùa cùng nhau những kỉ niệm đó khó quên được.