Hihi. Mang chiếc thẻ Quyền lực đi thanh toánnnn. Một màu xanh cute quá zạ