NOW LOADING

TNEX JSC © 2022 All rights reserved
TNEX JSC © 2022 All rights reserved

Ngân hà thử thách

Hệ thống các challenge.

Khám phá

Vũ trụ quà tặng

Nơi trưng bày các quà tặng của chương trình.

Khám phá

Hành tinh kỷ niệm

Nơi trưng bày các bài dự thi của user.

Khám phá

Thế giới của tôi

Trang cá nhân, user có thể đăng nhập, thay đổi thông tin và xem số điểm của mình.

Trạm thông tin Thanh Xuân

Nơi cung cấp các thông tin về cuộc thi, công bố thể lệ.

Khám phá
Cuộn ngang để khám phá